Game cá cược the thao - VN86 Club

Công khai

1. Công khai về Nhà đầu tư, Hội đồng trường, Người đại diện theo pháp luật

 • Quyết định công nhận Hội đồng trường [Tại đây]
 • Cập nhật danh sách Hội đồng trường [Tại đây]
 • Thông báo số 185/TB-ĐHTBD ngày 26 tháng 11 năm 2020 về việc công khai danh sách tổ chức và cá nhân góp vốn đầu tư vào cơ sở giáo dục đại học, theo Điểm k Khoản 2 Điều 16a Luật Giáo dục đại học năm 2018.
 • Thông báo số 186/TB-ĐHTBD ngày 26 tháng 11 năm 2020 về việc công khai danh sách Hội đồng trường, theo Điểm d Khoản 4 Điều 17 Luật Giáo dục đại học năm 2018.
 • Thông báo số 187/TB-ĐHTBD ngày 26 tháng 11 năm 2020 về việc công khai Người đại diện theo pháp luật, theo Điểm b Khoản 2 Điều 13 Nghị định số 99/2019/NĐ-CP.
 • Thông báo số 184/TB-ĐHTBD ngày 25 tháng 11 năm 2020 về việc giới thiệu chức danh và chữ ký Hiệu trưởng, là người đại diện theo pháp luật của trường.
 • Thông báo công khai V/v Giới thiệu chức danh và chữ ký Hiệu trưởng game cá cược the thao [Tại đây]

2. Ba công khai năm học 2022 – 2023

 • Quy chế tuyển sinh đại học năm 2022-2023 [Tại đây]
 • Công khai đề án tuyển sinh năm 2022-2023 [Tại đây]
 • Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:
  • Quyết định công nhận đạt chuẩn chất lượng CSĐT [Tại đây]
  • Công khai đội ngũ giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý và nhân viên [Tại đây]

3. Ba công khai năm học 2021 – 2022

 • Công khai đề án tuyển sinh năm 2021-2022 Tại đây
 • Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:

4. Ba công khai năm học 2020 – 2021

Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:

Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:

3.3. Công khai tài chính [File Biểu mẫu 21].

5. Ba công khai năm học 2019 – 2020

 6. Ba công khai năm học 2018 – 2019

 • Thông báo công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2018 – 2019  Tại đây
 • Thông báo công khai tài chính năm học 2018 – 2019  Tại đây
 • Thông báo công khai thông tin chất lượng đào tạo năm học 2018 – 2019  Tại đây
 • Thông báo công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2018 – 2019  Tại đây
 • Thông báo công khai thông tin đội ngũ giảng viên cơ hữu năm học 2018 – 2019  Tại đây

7. Ba công khai năm học 2017 – 2018

 • Công khai thông tin chất lượng đào tạo năm học 2017-2018  Tại đây
 • Công khai thông tin cơ sở vật chất  Tại đây
 • Công khai thông tin giảng viên cơ hữu  Tại đây
 • Công khai thông tin tài chính  Tại đây
 • Công khai cam kết chất lượng đào tạo  Tại đây

8. Ba công khai năm học 2016 – 2017

 • Ba công khai gửi kèm CV 5496, xem Tại đây
 • Phụ lục 1- Đề án tuyển sinh 2017, xem Tại đây
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH DƯƠNG – 36  BGDĐT-KHTC – BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH 2017, xem Tại đây
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH DƯƠNG – 36  BGDĐT-KHTC- BIỂU MẪU THỐNG KÊ 2016-2017, xem Tại đây

 9. Báo cáo tự đánh giá

10. Các công khai khác

11. Công khai hồ sơ tự chủ mở mới ngành đào tạo năm 2023